31 personer omkom med fritidsbåt år 2015

Antal personer som omkom i fritidsbåtsolyckor i Sverige ökade under året jämfört med 2014. 31 personer omkom jämfört med 22 personer 2014. Däremot var det ingen person som omkom inom yrkessjöfarten. Det visar preliminär statistik från Transportstyrelsen. 2014 omkom 22 personer i fritidsbåtsolyckor och 6 personer inom yrkessjöfarten. 2015 ser annorlunda ut då dödsolyckorna bara… Läs mer

Pater Noster i samband med renovering i Göteborg, 2007. I, Rolf B [GFDL, CC-BY-SA-3.0 eller CC BY-SA 2.5-2.0-1.0], via Wikimedia Commons

Pater Noster i samband med renovering i Göteborg, 2007. Foto: Rolf B [GFDL, CC-BY-SA-3.0 eller CC BY-SA 2.5-2.0-1.0], via Wikimedia Commons

Pater Noster blir statligt byggnadsminne

Regeringen beslutade på torsdagen att förklara fyrplatsen Pater Noster i Tjörns kommun för statligt byggnadsminne. Riksantikvarieämbetet kommer att ange hur det nya byggnadsminnet ska vårdas och underhållas och i vilka avseenden det inte får ändras. – Pater Noster är en plats som starkt lever kvar i minnet hos den som varit där. Det är en… Läs mer