kolibri2-720x380

Sänka eller inte sänka? Fråga först!

– Ska man sänka sin båt ska man ha rätt väl på fötterna. Vi vill inte att man gör det så där hur som helst.

Detta säger Bo Bergqvist som är chef för försäkringsbolaget Pantaenius i Sverige. Frågan det handlar om är huruvida en besättning som överger sin båt på öppet hav ska sänka sin båt eller ej och hur försäkringsbolagen ser på detta. Bo Bergqvist erkänner att problematiken är tveeggad. Dels handlar det om sjösäkerhet. En övergiven båt kan bli en fara för andra seglare. Dels handlar det om stora värden för försäkringsbolagen.

– Huvudrådet är att man i den mån det är möjligt överlägger med försäkringsbolaget om man ska sänka eller inte.

Bo Bergqvist är medveten om att besättningen troligen befinner sig i en oerhört stressande situation, kanske mitt i en storm, och på väg att överge den dittills säkraste platsen på flera hundra sjömil.

– Antagligen är man redan i kontakt med omvärlden via radio eller satellittelefon och dessutom är säkert försäkringsbolaget redan inkopplat på ärendet, så rent praktisk är det inte en omöjlighet.

Dessutom, menar Bo Bergqvist, finns det alltid möjlighet för den som kommit till undsättning att kontakta myndigheterna och höra vad som bör göras.

Utöver båtägaren och försäkringsbolaget finns det även en annan part som har ett ord med i leken och det är de lokala myndigheterna. Säger de att båten ska sänkas – då får man rätta sig efter dem, enligt Bo Bergqvist.

En anledning till att försäkringsbolaget inte vill att båten ska sänkas är förstås det värde en stor modern segelbåt representerar. Sjunker inte båten av sig själv finns det alltid en chans att bärga farkosten.

– När båten överges har man en hyfsat färsk position att utgå ifrån och då kan vi söka båten när vädret lugnat ner sig. Är det inom räckhåll för lokal kustbevakning eller annan sjöfart finns det en chans att vi hittar båten.

Bo Bergqvist berättar om en svensk Hallberg Rassy som övergavs i Söderhavet för något år sedan. Denna hittades senare och kunde räddas.

När det gäller den säkerhetsrisk en övergiven segelbåt kan utgöra menar Bo Bergqvist att denna är minimal. Han har aldrig hört talas om att en övergiven segelbåt orsakat en olycka. Skulle det ske en kollision så har även besättningen på den andra båten ett ansvar påpekar han.

– De containrar som flyter omkring på världshaven ett större problem. Men någon containerolycka har vi aldrig heller haft, säger Bo Bergqvist.

Skulle en övergiven segelbåt orsaka en olycka finns det en teoretisk risk att båtägaren som övergett sin båt kan bli skadeståndsskyldig. Men då krävs det grovt vårdslöst handlande från båtägarens sida.

– Vet man att det är en storm på gång och man ändå ger sig ut till havs kan det påverka utgången. Då kan det bli så att man får stå för sina handlingar.

Att överge sin båt för lättvindigt kan också påverka försäkringsbolagets syn på ansvar och eventuell ersättning. Huvudregeln är dock att inte döma.

– Vi vet ju inget om situationen ombord. Vi kan inte gå in och säga att ”det där borde du klara”.

Att segelbåtar överges på de stora haven är dock ett växande problem och enligt Bo Bergqvist är försäkringarna på långseglare alldeles för billiga. Båtarna blir billigare, folk har mer pengar och det är enklare att ge sig iväg idag än för tjugo år sedan. Förr krävdes det större kunskap. Detta gör också att kraven från försäkringsbolagen blir tuffare. Inte minst mot ensamseglare.

– Om en ensamseglare vill försäkra sin båt vill vi veta mer om både båten och seglarens status. Det kan också bli så att vi ställer krav på ytterligare besättning ombord på vissa sträckor.

När det gäller den norska Swan 44 som övergavs våren 2015 och som nu flyter omkring ute på Atlanten menar Bo Bergqvist att besättningen gjorde rätt.

– Det måste ha varit en mardröm att vara ombord på den båten. Jag hade nog själv också övergett den. Dock är det inte realistisk att ta hand om båten då den ligger för långt ut.

Svenska Pantaenius är inte inblandad i just det ärendet så Bo Bergqvist kan inte uttala sig om varför man valde att inte sänka båten. Skulle det visa sig att den utgör en fara för annan sjöfart kan myndigheterna dock gå in och be handelsfartyg att sänka båten.

– Det viktigaste av allt är att man aldrig ska sänka sin båt på eget bevåg. Detta skall i så fall komma som ett krav från myndigheter/kustbevakning eller motsvarande som har auktoriteten för gällande område, avslutar Bo Berqvist.

Bo Bergqvist är själv en hängiven seglare.

Bo Bergqvist är själv en hängiven seglare.

Posted in Artiklar and tagged , , .

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>