Gamla skador bidragande orsak till Cheeki Rafiki-olyckan

Den officiella rapporten efter olyckan med den brittiska båten Cheeki Rafiki, som tappade kölen på norra Atlanten i fjol, drar slutsatsen att tidigare grundstötning och reparationer av kölen kan ha försvagat båtens konstruktion – och därmed varit en bidragande orsak till katastrofen.

Olyckan inträffade i maj 2014 under en seglats från Västindien till Europa och de fyra besättningsmännen, två 22-åringar, en 52-åring och en 56-åring, har aldrig hittats. När olyckan inträffade befann sig båten inom USA:s sjöräddningsområde – men utom räckhåll för luftburna räddningsaktioner. Rapporten pekar på faran med oceansegling och vikten av noggranna förberedelser för nödlägen. Besättningen hade fått varningar om att en storm var på väg och uppmanats att välja en annan route än man gjorde. Enligt The Guardian föreslår rapporten att det kanske varit ett bättre beslut att undvika ovädret – även om detta låg inom gränsen för vad Cheeki Rafiki var byggd att klara – och påpekar att man så långt ut till havs inte kan räkna med omedelbar räddning om olyckan är framme.

Cheeki Rafiki hittades och undersöktes ute till havs, men bärgades aldrig. När den undersöktes kunde man konstatera att livflotten fortfarande fanns ombord på sin vanliga förvaringsplats. Detta har föranlett den brittiska sjöräddningsorganisationen att i samarbete med the Royal Yachting Association se över rekommendationerna för hur en livflotte ska förvaras. The Royal Yachting Association har också tagit fram förslag på ändringar i sin handbok för överlevnad till havs  med hänsyn till faran med kölskador.

The Guardian: Cheeki Rafiki crew tried to stop flooding amid 5m waves and force seven winds

Posted in Notiser and tagged , , , .

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>